sija

sija
1 sijà sf. (4) [K], Š, NdŽ, (2), sìjos pl. (4, 2) 1. SD5, Lex12, R, I, N, L, Š, Rtr, , Ln, Pbs, , , Užp, Zr, Kal, Krtn sienų, stulpų, tilto grindų jungiamasis rąstas: Su sìjomis susiek sienas J. An sìjų kloja lubas Dgp. Didžiuliai blokai kabojo nuo išilginių ir skersinių sijų, besikryžiuojančių depo palubėse . Sìjos įlaužtos, ir lubos sulėkę Ob. Sijos po tiltu B, . Svirno sìjos (rąstų skliautai pagal stogą), kad vagys neinlįst Vlk. Ant šulų sijas uždėjo, ant sijų kreklus sustatė – ir klojimas Dgl. Prikroviau prėsmą iki pat sijõs Ldk. Štankietos stovi, kol sìjos laiko Dkš. Egliotės ne per drūtos, tik klaimo sijóm Ds. Mūsų klojimo sìjos ąžuolinės Mlt. Balandžiai mėgsta daugiausiai po tiltu, ans apsigyvena ten ant sijõms Sd. Prie sijos pakabinęs iš drobulės įtaisytą lingynę LzP. Balkius, arba sijas, į kaminą įleistus, par pusę pėdos reik apmūryti S.Dauk. Vibruojanti sija PolŽ32. Lovinės sijos . Aš paimčiau kirvužį, pataisyčiau sijùžę, kad n'įpultų brolelis į Priegą JD160.pl. tokios iš karčių lubos klojime: Sėmenis užtrauksma an sijų̃ Dbk.ppr. pl. NdŽ prk. ryšiai, jungtis: Vitebsko gubernijos pavietai, neturį tokių stamantrių sijų su Lietuva, tylėjo A.Janul. [Sakramentai] yra sijos regimųjų sasiejimų bažnyčioje MT117. 2. jungiamasis velenas: Jei vienas vairuojamasis ratas patenka į duobę arba ant kauburėlio, tai sija sukasi aplink ašį, ir kombainas persikreipia . 3. raištis: Akis, sijų nuolat tampoma, vis yra dirginama P.Aviž.
◊ sijà galvojè palū́žo sutriko protas: Galvoj to žmogaus palūžo sija, kursai tiki niekams ir niekų bijo D.Pošk.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • šija — šȉja ž <G mn šȋjā> DEFINICIJA anat. stražnji dio vrata, od lubanje do ramena FRAZEOLOGIJA dignuti šiju zauzeti oholo držanje, osmjeliti se, usp. glava; nije šija nego vrat to je jedno te isto; pognute šijē ponizno, ne protestirajući, ne… …   Hrvatski jezični portal

  • sija — sijà dkt. Lubų̃ si̇̀jos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sija — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. beam; joist vok. Balken, m rus. балка, f pranc. poutre, f; solive, f …   Automatikos terminų žodynas

  • sija — statusas T sritis histologija, ląstelių chemija, histologinė chemija, audinių kultūra atitikmenys: lot. Trabecula ryšiai: platesnis terminas – akytkūnis …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

  • sija — statusas T sritis histologija, ląstelių chemija, histologinė chemija, audinių kultūra atitikmenys: lot. Trabecula ryšiai: platesnis terminas – kempinkūnis …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

  • sija — statusas T sritis histologija, ląstelių chemija, histologinė chemija, audinių kultūra atitikmenys: lot. Trabecula ryšiai: platesnis terminas – limfinis mazgas …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

  • sija — statusas T sritis histologija, ląstelių chemija, histologinė chemija, audinių kultūra atitikmenys: lot. Trabecula ryšiai: platesnis terminas – varputės akytkūnis …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

  • sija — statusas T sritis histologija atitikmenys: lot. Trabecula ryšiai: platesnis terminas – akytkūnis …   Medicininės histologijos ir embriologijos vardynas

  • sija — statusas T sritis histologija atitikmenys: lot. Trabecula ryšiai: platesnis terminas – kempinkūnis …   Medicininės histologijos ir embriologijos vardynas

  • sija — • asema, arvo, arvoasema, arvonimi, asiaintila, kohta, konditio, olosuhteet, olot, paikka, piste, status, sija, sijainti, tila, tilanne, titteli • sänky, makuupaikka, makuusija, punkka, sija, vuode • paikka, asema, kohta, piste, seutu, sija,… …   Suomi sanakirja synonyymejä

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”